Пътeн знак В18 – Забранено е влизането на ППС с масапо-голяма от:

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътeн знак В18 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената  сигнализира пътен участък, в който движението на пътни превозни средства с маса или осово натоварване над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка.

В знак В18 се посочват и конкретните допустими стойности за маса или натоварване на ос, закръглени към пониската стойност с точност до 0,50 тона, и те не могат да бъдат равни или по-големи от съответно 43,5 тона и 11,0 тона.

Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната, се поставят и предварително, на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor