Закон за защита от шума в околната среда

1. Общи положения

2. Стратегически карти за шум и планове за действие

3. Информиране и участие на обществеността

4. Компетенции на държавните органи

5. Контрол

6. Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest