Закон за защита от шума в околната среда

Това са правилата, на които трябва да се подчиняваме, когато вдигаме шум.