Закон за нотариусите и нотариалната дейност

1. Общи разпоредби

2. Нотариус

3. Нотариална камара

4. Имуществена отговорност

5. Дисциплинарна отговорност

6. Нотариални функции на лица, които не са нотариуси

7. Нотариални такси

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest