Закон за местните данъци и такси

1. Общи положения

2. Местни данъци

3. Местни такси

4. Административнонаказателни разпоредби

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest