Закон за местните данъци и такси

Кой, как и кога определя местните данъци? Как се изчислява данъка на колата?