Закон за българските лични документи

1. Български лични документи

2. Лична карта на българските граждани

3. Паспорти на българските граждани и заместващи документи

4. Свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС)

5. Български лични документи, издавани на пребиваващи в Република България чужденци

6. Информационни фондове с данни, свързани с българските лични документи

7. Мерки за административна принуда

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest