Закон за автомобилните превози

1. Общи положения

2. Лицензиране и регистриране

3. Вътрешни превози

4. Международни превози

5. Особени правила при договорите за превоз

6. Време за управление на ППС

7. Контрол

8. Административнонаказателни разпоредби

9. Принудителни административни мерки

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest