Закон за чистотата на атмосферния въздух

1. Общи положения

2. Показатели и норми за качеството на атмосферния въздух

3. Ограничаване на емисиите

4. Проектиране, изграждане и експлоатация на обекти с източници на емисии

5. Управление и контрол

6. Такси

7. Принудителни мерки

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest