5. Права и задължения на гражданите

Закон номер 112, Закони и наредби

Чл. 27. Гражданите, намиращи се на територията на Република България, могат при необходимост от спешна помощ да ползват безплатно ЕЕН 112, който се избира от всеки телефонен апарат, включително от обществените телефони, без използване на монети, жетони, карти или други платежни средства.
Чл. 28. (1) (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Забранява се ползването на ЕЕН 112 не по предназначение, автоматичното му избиране от електронни устройства, с изключение на “eCall” повикванията и пускане на предварително записани съобщения, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ.
(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 гражданите носят административнонаказателна отговорност по вид и в размери, определени в закона.

"Карай, бе!" използва и препоръчва услугите на

Адвокат Александър Николов

 
 
Адвокат Николов

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor