Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

На какви правила трябва да се подчиняваме и какво трябва да имаме предвид, когато звъним на номер 112.

Закони и наредби важни за шофьорите

Pin It on Pinterest