Закон за движението по пътищата

1. Общи положения

2. Правила за движение по пътищата

3. Пътни превозни средства

4. Правоспособност на водачите на пътни превозни средства

5. Права и задължения на службите за контрол

6. Принудителни административни мерки

7. Административнонаказателна отговорност

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest