Условия за ползване

Условия за ползване на „Карай, бе!“

Общи условия за ползване

Съдържанието на страниците е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията, материалите и текстовете се предоставят от „Karai.be“ като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

 

Правила и условия за ползване

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене сайта като източник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъде придружен с хипер-връзка към него. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън тази хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Karai.be за съответния вид използване.

 

Ограничение на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните са базирани на външни източници, ние вярваме в тяхната точност, но не можем да гарантираме това пред трети страни. Ето защо представената информацията не следва да се разглежда като представена от позицията на „последна инстанция“.

Karai.be и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други произшествия на лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

Материалите и услугите се предоставят на потребителите на „Karai.be“ без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. „Karai.be“ и отделни нейни служители не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако „Karai.be“ е била предупредена за възможността от възникването им. „Karai.be“ не гарантира пълната актуалност на данните поместени в сайта, както и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите. „Karai.be“ си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

Не си готов за изпитните листовки?

Pin It on Pinterest