Какво е психотест за шофьори

Психотест за шофьори - информация

Психологическото изследване (психо-тест) на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват, без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия.

Изследват се качества като поемането на риск, отговорност и опазването на чужд живот, а също така бързината и точността при възприемане на информацията от околната среда, възможността да се разсъждава логично в конкретни ситуации на пътя и бързото взимане на най-правилното решение.

Шофьорите е нужно да са емоционално стабилни и да умеят да овладяват негативните си емоции, предизвикани от останалите участници в движението, състоянието на пътя или други фактори.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor