16. Преминаване през кръстовище

Правилник за прилагане на ЗДвП

Чл.102. При приближаване към кръстовище водачът на пътното превозно средство е
длъжен да проявява необходимата предпазливост, за да може да намали скоростта или да спре, за
да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, които имат предимство за преминаване.
Чл. 103. На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство:
1. водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните
превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна. От същото правило
се ръководят помежду си и водачите на релсовите пътни превозни средства;
2. водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите
пътни превозни средства независимо от посоката на движението им;
3. водачът на пътно превозно средство, което излиза от земен път на път с настилка, е
длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по пътя с настилка.
Чл.104. (1) На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с
предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат
пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.
(2) Когато на кръстовище пътят с предимство променя направлението си, което е указано
с допълнителна табела Т13, водачите, които излизат от него, се ръководят помежду си от
правилата на чл.103, т.1 и2. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на
превозни средства, които навлизат в пътя с предимство.
Чл.105. На кръстовище, на което с пътни знаци, със сигнал на регулировчик или със
светофар е разрешено едновременното преминаване на релсови и нерелсови пътни превозни
средства, водачите на нерелсовите превозни средства са длъжни да пропуснат релсовите
независимо от посоката на движението им.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!