Правилник за прилагане на ЗДвП

1. Общи положения

2. Изисквания към пътните превозни средства

3. Свидетелство за регистрация на МПС

4. Категории моторни превозни средства

5. Свидетелство за управление на МПС

6. Права за управление на МПС

7. Сигнали на регулировчика

8. Пътни светофари

9. Пътни знаци

10. Пътна маркировка

11. Други средства за сигнализиране

12. Разположение на нерелсовите ППС върху пътното платно

13. Скорост и дистанция

14. Маневри и сигнали

15. Спиране, престой, паркиране

16. Преминаване през кръстовище

17. Преминаване през железопътен прелез

18. Движение по автомагистрала

19. Движение в жилищна зона

20. Движение в тунел

21. Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

22. Движение през нощта и при намалена видимост. Използване на светлините

23. Специални правила за някои участници в движението

24. Правила за движение на пешеходци

25. Превоз на товари и пътници

26. Задължения на водачите на пътни превозни средства

27. Поведениe на водачите към пешеходците

28. Задължения на участниците в пътнотранспортно произшествие

29. Задължения за съгласуване

30. Правомощия на органите за контрол

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest