11. Специални правила за (някои) участници в движението