6.4 Скорост и пътна обстановка

Когато съобразяваме скоростта си на движение (с рамките на закона и пътната обстановка) трябва да имаме предвид, че всяка скорост съдържа потенциална опасност. Почти невъзможно е да се определи границата между опасната и безопасна скорост. Това е така, поради факта, че всеки водач има различна способност да се справи с дадена ситуация.

Основно правило е да се движим с по-ниска скорост и с повишено внимание към пътната обстановка.

Когато пътят, по който се движим не е достатъчно широк, за да се разминат две превозни средства, без да се извършват допълнителни маневри, трябва да се движим с такава скорост, че да можем да спрем на разстояние не по-голямо от половината от дължината на пътя в зоната на видимост.

При намалена или ограничена видимост, водачът трябва да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре в зоната на видимост.

< 6.3 Дистанция 7.1  Включване и излизане от движението >

Share This