8. Преминаване през кръстовища, пътни възли, тунел, жп прелез, стеснен участък