6.1 Максимално разрешени скорости

Когато управляваме автомобил или друго пътно превозно средство, сме длъжни да внимаваме и да контролираме скоростта, с която се движим. Разбира се, при различните атмосферни условия и състояние на пътя, както и при различните релефи на местността, в която се движим, скоростта трябва да е различна. При избора на скорост е необходимо, също така, да имаме предвид и товара, който превозваме, както и интензитета на движението по пътя, по който се движим.

Всичко това е необходимо, за да сме способни да приведем ППС-то в покой, при появата на препятствие.

Това са ограниченията на скоростта, с които трябва да се съобразяваме:

Категория на ППС: Населено място Извън населено място Автомагистрала Скоростен път
Категория A 50 80 100 90
Категория B 50 90 140 120
Категория C, D 50 80 100 90
Категория BE, CE, DE 50 70 100 90
Категория T 50 50
Категория AM 45 45
Самоходни машини 40 40
Теглене 40 40 70 с твърда връзка 70 с твърда връзка
Превоз на опасни товари 40 40 90 90

В случай, че в определен участък от пътя максималната разрешена скорост е по-ниска от посочените в таблицата, това ще бъде сигнализирано с пътен знак B26.

< 5. Разположение върху пътя 6.2 Намаляване и спирачен път >

Share This