6.3 Дистанция

Докато управляваме своето МПС, трябва да спазваме разстояние от онези, които се движат пред нас, за да избегнем евентуален сблъсък, в случай, че движещото се пред нас МПС спре рязко. Дистанцията, която ни отделя от превозните средства, които се движат пред нас, наричаме дистанция напред.

За да определим дистанцията, която трябва да спазваме между нас и движещия се пред нас автомобил, трябва да се съобразяваме най-вече със състоянието на пътя и скоростта, с която се движим.

 

Метод на секундите

Тъй като докато се движим е почти невъзможно да определим с точност разстоянието между нас и движещите се пред нас автомобили е създаден т.нар. “метод на секундите“.

Той представлява следното – избираме статичен обект, който използваме за ориентир. Това може да бъде дърво, пътен знак, електрически стълб или друго. В момента, в който движещото се пред нас МПС премине през избрания от нас ориентир, започваме да броим.

Целта е да изчислим дали между момента, в който другото МПС преминава през ориентира и момента, в който ние минаваме покрай него, има две или повече секунди.

За да измерим тези две секунди, изговаряме числата 21 и 22, тъй като времето, необходимо за това, се приближава до интервала от две секунди.

В случай, че към края на изброяването сме достигнали или задминали избрания от нас ориентир, дистанцията между нас и МПС-то, зад което се движим, е недостатъчна.

Ако не сме достигнали ориентира за същото време (изговаряне на числата 21 и 22), дистанцията между нас е достатъчно голяма.

От изключително значение е да се спазва дистанцията между пътните превозни средства, поради факта, че голяма част от произшествията се случват именно при натоварено движение и недостатъчна дистанция. В населени места е хубаво да спазваме дистанция напред равна на не по-малко от 1 секунда.

Дистанция и изпреварване

Ако се наложи да изпреварим товарен автомобил, е необходимо по-голямо внимание към ситуацията, отколкото в случай, че извършваме изпреварване на лек автомобил. Това е така, поради факта, че товарните автомобили са по-дълги от леките такива.

В ЗДвП пише:

“За улесняване на изпрварването по двулентови двупосочни пътища водачите на ППС с дължина над 7м. трябва да поддържат такова разстояние до движещото се отпред ППС, че изпреварващите ги ППС да могат безопасно да заемат място между тях.”

Водачите на ППС са длъжни да предоставят дистанция не само напред, но и встрани. Като минимална дистанция, можем да възприемем разстоянието от 1 метър. Разбира се, трябва да помним, че при изпреварване на мотоциклети, мотопеди, велосипеди, каруци и хора, трябва да осигурим и по-голяма странична дистанция.

Ако водачът на ППС-то, което се движи зад нас, не спазва своята дистанция напред, ние трябва да осигурим т.нар. дистанция назад.

 

< 6.2 Намаляване и спирачен път 6.4 Скорост и пътна обстановка >

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor