Подготовка за изпита

Първи по рода си безплатен онлайн курс за подоготовка за изпитните листовки.

0. Устройство на автомобила

Подготви се

1. Основни понятия

 

Подготви се

2. Пътища и улици

 

Подготви се

3. Другите участници в движението

Подготви се

4. Регулиране на движението

Подготви се

5. Нерелсови превозни средства

Подготви се

6. Дистанция, скорост и намаляване на скоростта

Подготви се

7. Маневри

Подготви се

8. Преминаване през кръстовища, пътни възли, тунел, жп прелез, стеснен участък

Подготви се

9. Движение по автомагистрала и скоростен път

Подготви се

10. Спирки на превозните средства за обществен превоз

Подготви се

11. Специални правила за (някои) участници в движението

Подготви се

12. Паркиране, престой, спиране поради повреда

Подготви се

13. Пътуване в неблагоприятни условия

Подготви се

14. Подготовка за пътуване

Подготви се

15. Психо-моторни функции, бдителност

Подготви се

16. Задължения на водача

Подготви се

17. Принудителни административни мерки

Подготви се

18. Задължения на водачите при ПТП

Подготви се

За написването на статиите в Подготовка за изпита е използвана информацията, съществуваща в Zebrabook.bg