Подготовка за изпита

0. Устройство на автомобила

1. Основни понятия

2. Пътища и улици

3. Другите участници в движението

4. Регулиране на движението

5. Нерелсови превозни средства

6. Дистанция, скорост и намаляване на скоростта

7. Маневри

8. Преминаване през кръстовища, пътни възли, тунел, жп прелез, стеснен участък

9. Движение по автомагистрала и скоростен път

10. Спирки на превозните средства за обществен превоз

11. Специални правила за (някои) участници в движението

12. Паркиране, престой, спиране поради повреда

13. Пътуване в неблагоприятни условия

14. Подготовка за пътуване

15. Психо-моторни функции, бдителност

16. Задължения на водача

17. Принудителни административни мерки

18. Задължения на водачите при ПТП

За написването на статиите в Подготовка за изпита е използвана информацията, съществуваща в Zebrabook.bg

Pin It on Pinterest