Железопътна табела 2 – Коловозът надясно/наляво не е електрифициран

Пътни знаци, Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Коловозът надясно/наляво не е електрифициран.

 

Чл. 361. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 68 от 2014 г. , в сила от 15.08.2014 г.) Сигналът “Отклонителният коловоз надясно/наляво не е електрифициран” е изправена на върха си квадратна табела по чл. 360, вертикално разделена, като лявата/дясната половина е бяла и няма сигнално значение. Обратната страна на табелата е сива и няма сигнално значение. Поставя се над проводника в гарите пред началото на стрелка и задължава машиниста да свали пантографа на локомотива, ако стрелката е обърната към неелектрифициран коловоз.
Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor