Железопътна табела 1 – край на контактната мрежа

Пътни знаци, Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Железопътна табела 1 се използва, за да обозначи край на контактната мрежа.

След тази табела е забранено движението с вдигнат пантограф след сигнала.

 

Чл. 360. (Доп. – ДВ, бр. 68 от 2014 г. , в сила от 15.08.2014 г.) Сигналът “Край на контактна мрежа” е изправена на върха си квадратна табела с бяла ивица по края, в средата на която на син фон е нанесена бяла квадратна ивица. Поставя се над проводника в гарите при мястото, докъдето е възможно и позволено движението на електрически подвижен състав с вдигнат пантограф (токоснемател). Обратната страна на табелата е сива и няма сигнално значение.
Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor