Светлоотразителен кабар С15

Други средства за сигнализиране, Пътни знаци

Светлоотразителен кабар С15 се използва за сигнализиране на границата, отделяща противоположните посоки за движение, на границата на площи, забранени за движение, и за очертаване на специално обособени пътни ленти при въвеждане на ВОБД.

Поставят върху единични, катко и върху двойни непрекъснати линии, а също така и върху линии, очертаващи границите на платното за движение или на площи, забранени за движение.

Светлоотразителният елемент на кабара е с жълт цвят. В зависимост от броя и разположението на  светлоотразителните елементи кабарите биха могли да са:

    1. еднопосочни – един странично разположен елемент по посока на движението;
    2. двупосочни – два странично разположени елемента, по един за всяка посока на движение.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor