Светлоотразител С14.2 се използва за сигнализация на пътни съоръжения, като например, но не само:

  • предпазни огради
  • подпорни стени
  • стени на тунели
  • стълбове
  • устои на мостове

 

Разполагат се в непосредствена близост до платното за движение. Светлоотразителите се поставят по дължината на съоръженията така, че отдясно по посока на движението да е светлоотразителят с червен цвят, а отляво – светлоотразителят с бял цвят.

Ако движението в платното е еднопосочно, светлоотразителите отдясно и отляво са с червен цвят. Разстоянието между светлоотразителите С14 в прав участък е 12,00м.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor