Пътен знак Ж5 – Предварителен указател за посоката на движение на означения вид ППС

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други, Пътни знаци

Пътен знак Ж5 – Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства се използва се да се укаже предварително на задължителната посока за движение на пътните превозни средства, означени със съответния символ в пътния знак. Поставя се преди кръстовището с указана задължителна посока на движение на разстояние, както следва:

    1. в населените места и селищните образувания – 50м;
    2. извън границите на населените места и селищните образувания – 100м.

Възможно е под символа на пътното превозно средство да се посочи с число допустимата му максимална маса в тонове.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor