Пътен знак Ж16 – Преминаване в платното за насрещно движение

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други, Пътни знаци

Пътен знак Ж16 – Преминаване в платното за насрещно движение се използва, за да се сигнализира строителство или ремонт върху пътен участък, в случаите, в които е възможно организиране на двупосочно движение върху пътните ленти за насрещно движение.

Поставя се при условията и по реда на Наредба № 3 от 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Схемата, изобразена на знака съответства на действителната конфигурация на пътя, броя на пътните ленти и на действителните посоки на движение на пътните превозни средства.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor