Пътен знак Ж11 – Наименование на обект

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други, Пътни знаци

Пътен знак Ж11 – Наименование на обект  се използва извън границите на населени места, за да сигнализира:

  • тунел
  • местност
  • проход
  • планински връх
  • река
  • туристическа забележителност
  • и други обекти от регионално и национално значение

Които биха могли да представляват интерес за пътниците.

Пътен знак Ж11 може  да се използва и за обозначаване на границата между две съседни териториално-административни единици.

В случаите, в които се използва, за да сигнализир проход, освен наименованието на прохода в знака може да се укаже с число най-високата кота при преминаване през прохода.

Ако обозначава границата между две съседни териториалноадминистративни единици, лицето му задължително е успоредно на оста на пътя.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor