Пътен знак Ж10 – Потвърждаване на посоката към населено място

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други, Пътни знаци

Пътен знак Ж10 – Потвърждаване на посоката към населено място се използва за да укаже посоката на движението към дадено населено място. С пътен знак Ж10 се указват не повече от четири населени места, а надписите с наименованията им се подреждат отгоре надолу, по реда на достигането им.

Преди имената на населените места може да се укаже номерът на пътя, а след тях – разстоянието.

Пътен знак Ж10 се поставя:

  • след пътен възел – на 500m от края на ускорителния шлюз;
  • след кръстовище извън границите на населени места и селищни образуванияа – на 250m от края на ускорителния шлюз или заустващата крива;
  • след края на населено място и селищно образувание – на 250 m след пътен знак Д12 Край на населеното място;
  • преди населено място и селищно образувание с над 30 000 жители – на разстояние 10 и 5 km преди него.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor