Пътен знак В5 – Забранено е влизането на МПС с ремарке

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В5 – Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета.

Този знак въвежда забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ пътни превозни средства.

Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната. Възможно е да бъде поставен и предварително на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor