Пътен знак В34 – Край на забраните, въведени с пътни знаци

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В34 – Край на забраните, въведени с пътни знаци  се използва само в случаи, че се отменят едновременно две или повече забрани, въведени с пътни знаци В24В25 или В26.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor