Пътен знак В30 – Забранена е употребата на звуков сигнал

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В30 – Забранена е употребата на звуков сигнал се използва само извън населени места, където се налага да се ограничи шума. Въведената забрана важи до следващото кръстовищ.

В случай, че забраната трябва да се отмени преди следващото кръстовище, краят нейната зона на действие се определя чрез пътен знак, който отменя въведената забрана или чрез допълнителна табела Т2, която се поставя непосредствено под пътния знак, който въвежда забраната, в случаите, в които дължината на действие не е по-малка от 100м.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor