Пътен знак В28 – Забранено е паркирането.

Използва се за въвеждане на забрана за престой и/или паркиране в пътен участък, в който спрелите пътни превозни средства затрудняват или пречат на пътното движение, като ограничават видимостта и широчината на платното за движение. Началото на зоната на действие може да се сигнализира с допълнителна табела Т3.1 или Т3.2. В допълнителната табела Т3.2 може да се указва разстоянието в метри до края на зоната на действие на пътния знак. Продължаването на зоната на действие се сигнализира с допълнителна табела Т4.1 или Т4.2. В допълнителната табела Т4.2 могат да се указват разстоянията в метри съответно до началото и до края на зоната на действие на пътния знак. Когато краят на зоната на действие е преди следващото кръстовище, тя се сигнализира с допълнителна табела Т5.1 или Т5.2. В допълнителната табела Т5.2 може да се указва разстоянието (в метри) до началото на зоната на действие на пътния знак. Поставя се напречно или успоредно на оста на пътя, като в първия случай под тях се поставят допълнителни табели Т3.1, Т4.1 и Т5.1, а във втория – допълнителни табели Т3.2, Т4.2 и Т5.2. Действието на забраната може да се ограничи по отношение на времето (часове, дни) с допълнителните табели Т10Т15 или Т16. В населени места и селищни образувания пътен знак В28 може да се използва сезонно през зимния период за улеснение при почистването на снега от платното за движение. В този случай под пътния знак се поставя допълнителна табела Т14. През останалите сезони те се свалят или закриват.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor