Пътен знак В27 – Забранени са престоят и паркирането

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В27 – Забранени са престоят и паркирането въвежда забрана за престой и/или паркиране в пътен участък, в който спрелите пътни превозни средства затрудняват или пречат на пътното движение, като ограничават видимостта и широчината на платното за движение.

Началото на зоната на действие може да се сигнализира с допълнителна табела Т3.1 или Т3.2. В допълнителната табела Т3.2 се допуска да бъде указано разстоянието в метри до края на зоната на действие на пътен знак В27.

Продължаването на зоната на действие се сигнализира с допълнителна табела Т4.1 или Т4.2. В допълнителната табела Т4.2 могат да се указват разстоянията в метри съответно до началото и до края на зоната на действие на пътния знак.

В случаите, в които краят на зоната на действие на пътен знак В27 е преди следващото кръстовище, тя се сигналзиира с допълнителна табела Т5.1 или Т5.2. В допълнителната табела Т5.2 може да се указва разстоянието в метри до началото на зоната на действие на пътнен знак В27.

Знакът се поставя напречно или успоредно на оста на пътя, като в първия случай под тях се поставят допълнителни табели Т3.1, Т4.1 и Т5.1, а във втория – допълнителни табели Т3.2, Т4.2 и Т5.2.

Действието на забраната може да се ограничи по отношение на времето (часове, дни) с допълнителните табели Т10Т15 или Т16.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor