Пътен знак В26 – Забранено е движението със скорост, по-висока от означената

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В26 – Забранено е движението със скорост, по-висока от означената въвежда ограничение на допустимата максимална скорост на движение съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чисото, изобразено върху пътния знак указва допустимата максимална скорост на движение. То трябва да бъде кратно на 10.

В случаите, в които скоростта се ограничава с повече от 20км/ч, то това се прави неколкократно, като се намалява всеки път с 20км/ч (120км/ч – > 100км/ч -> 80км/ч). Разстоянието между знаците е определено в приложение № 16. Ако скоростта трябва да се намали веднъж с 30км/ч, предходното разделение не важи и това се случва еднократно.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor