Пътен знак В25 – Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват МПС

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В25 – Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

Пътен знак В25 посочва участък от пътя с надлъжен наклон при изкачване и с дължина, по-голяма от критичната дължина за наклона. Когато пътният участък се състои от отсечки с различни наклони, критичната дължина е достигната или надмината тогава, когато сборът на съотношенията а/А+в/В+с/С е по-голям или равен на единица, където а, в и с са дължините на отсечките с различни наклони, а А, В и С – критичните дължини на изкачване за съответните наклони.

Знакът се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който товарните автомобили при изпреварване създават затруднения и опасност за останалите участници в движението.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor