Пътен знак В22 – Забранено е завиването наляво се използва, за да се създаде необходимата организация на движението.

Правилата, въведени от пътен знак В22, не се отнасят за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor