Пътен знак В20 – Забранено е движението на ППС едно след друго на по-малко от:

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В20 – Забранено е движението на пътните превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното сигнализира пътен участък, по който пътните условия (хлъзгава настилка, ограничена видимост и др.) изискват спазване на определена минимална дистанция между превозните средства.

В случаите, в които ограничението трябва да бъде въведено само за определена категория пътни превозни средства, под пътен знак В20 се поставя и допълнителна табела Т6, която съдържа и символа обозначаващ въпросната категория.

Пътен знак В20 се използва също така и в случаите, в които е необходимо да се ограничи броят на пътните превозни средства, едновременно преминаващи върху пътното съоръжение, с оглед предотвратяване на натоварване, превишаващо неговата носимоспособност.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor