Пътен знак В17 – Забранено е влизането на ППС по-дълги от:

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В17 – Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената.

Указва пътен участък в хоризонтална крива, в който широчината на пътната лента не позволява преминаването на пътни превозни средства или състави, в т.ч. товара им, с дължина над 12м и широчина 2,60м без навлизането им в пътната лента за насрещно движение.

В пътен знак В17 се посочва и допустимата максимална дължина на пътното превозно средство, закръглена към повисоката стойност с точност до 0,50м (50см) и тя не може да бъде по-голяма от 11,50м.

Знакът се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната.

Възможно е да бъде поставен и предварително, на предходното кръстовище, заедно с  допълнителна табела Т1, която посочва разстоянието, а на напречните клонове на кръстовището това се постига с допълнителна табела Т11.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor