Пътен знак В16 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В16 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената.

Пътен знак В16 сигнализира участък от пътя, който се намира във вертикална крива и в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата височина е по-малка от 4,20м.

В знака се указва съществуващата светла височина под съоръжението (препятствието), намалена с 0,20м(20см) и закръглена към по ниската стойност с точност до 0,10м(10см) и тя не може да бъде поголяма от 3,90м.

Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната, се поставят и предварително, на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11.

 

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor