Пътен знак В10 – Забранено е влизането на ППС, теглени от животни

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана, Пътни знаци

Пътен знак В10 – Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни се поставя в населени места, в съответствие с приетата организация на движението.

Извън границите на населените места – на участъци от републикански пътища I, II и III клас със среднодневна годишна интензивност на движението над 4000 авт./ден.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor