Пътен знак Е15 – Туристическа база

Група Е - даващи допълнителна информация, Пътни знаци

Пътен знак Е15 – Туристическа база се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответния символ.

В случаите, в които на едно и също място е възможно да се получат различни видове услуги, на една обща табела може да се поставят до четири изображения на пътни знаци от група Е.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor