Пътен знак Б3 – Път с предимство.

Група Б - за предимство, Пътни знаци

Пътен знак Б3 – Път с предимство се поставя пред всяко кръстовище в населени места и селищни образувания.

Пътищата без предимство, които пресичат пътя с предимство или се вливат в него, задължително се сигнализират с пътни знаци Б1 или Б2. Когато път с предимство изменя направлението си в кръстовище, се поставя допълнителна табела Т13, указваща направлението на пътя с предимство в кръстовището.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor