Пътен знак А19 – Деца се използва за сигнализация на пътен участък, в който е възможна внезапна поява на деца върху платното за движение.

Такива участъци могат да бъдат разположени в близост до :

  • училище
  • детско заведение
  • площадка за игра
  • детски лагер
  • и др.

 

Ако се налага поставянето на пътен знак А19 вън от границите на населено място или селищно образувание, то той се повтаря задължително на разстояни не по-малко от 50м. преди опасния участък. Разстоянието се указва и с допълнителна табела Т1.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor