Група Ж – за направления, посоки, обекти и други

Информация за всички пътни знаци за направления, посоки, обекти и т.н.- Група Ж.

Група Ж на пътните знаци служи за задаване на направления, посоки, указване на обекти и т.н. Тази група знаци има форма на правоъгълник или квадрат. 

В случай, че на едно и също място се поставят няколко пътни знака от тази група, които имат различен цвят на фона или на един знак са оказани няколко цели в една посока, разположени в полета с различни цветове, те се подреждат по следния начин:

  1. Зелен
  2. Син
  3. Бял 
  4. Кафяв

 

Група Ж на пътните знаци се използва, за да укаже следното:

  • предварително указване на посока;
  • указване на посока;
  • потвърждаване на посока;
  • указване номера на пътя;
  • указване на наименованията и местоположението на обекти, населени места и селищни образувания и др. и на разстоянието до тях;
  • даване на информация за режима на движение по пътя и др.
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor