Група В – за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Информация за всички забранителни пътни знаци – Група В.

Пътните знаци от Група В служат за въвеждане на забрана или за отменяне на въведена забрана. 

Тези пътни знаци се характеризират с кръгла форма и бял фон, с червена гранична ивица. Символите, в средата на тези знаци са изписани с черен цвят (с изключение на няколко, на които фона не позволява цвета на символа да е черен и/или символи няма).

Пътните знаци, чрез които се въвежда забрана се поставят непосредствено преди участъка от пътя, за който се отнася забраната. Тези знаци от Група В, които служат за отменяне на забрана се поставят непосредствено преди участъка от пътя, в който отпада необходимостта от въведената/ите по-рано забрана/и. 

Ако е въведена с административен акт на администрацията, управляваща даден път, забрана за движение по определени пътища на определени видове пътни превозни средства в определени дни от седмицата или при високи температури на въздуха, местата за изчакване на пътните превозни средства се сигнализират предварително със съотвения забранителен пътен знак, с допълнителна табела с информация за времетраенето и условията на забраната, както и с допълнителна табела Т1

В случаи, че на едно и също място са поставени едновременно знак от Група А  и пътен знак от Група В, действието на въведената забрана е в сила до края на опасността, за която сигнализира предупредителния знак (от Група А).

Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor