Група Т – табели

Информация за всички пътни знаци тип табели – Група Т.

Група Т от пътните знаци са т.нар. допълнителни табели. Те имат форма на квадрат или правоъгълник. Цветът им е бял, а символите по тях са изписани с черен цвят, също както и цвета на граничната им ивица.

Допълнителните табели са описани и в приложение № 8 от ЗДВП.

Група Т от пъните знаци се поставят заедно с други пътни знаци за указване на :

  1. времето на действие на пътния знак;
  2. разстоянието до началото на зоната на действие на пътния знак;
  3. дължината на зоната на действие на пътния знак;
  4. категориите участници в движението, за които се отнася пътният знак, и др.

В случаи, че под един пътен знак е поставена повече от една табела от Група Т, възможно е съдържанието на тези табели да бъде поставено едно под друго в една обща табела.

Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor