Група Г – със задължителни предписания

Информация за всички задължителни пътни знаци – Група Г.

Група Г на пътните знаци е група, която дава указания със задължителен характер. 

Тази група знаци се отличава със своята кръгла форма, син фонов цвят и бяла гранична линия. В средата на кръга има символ с бял цвят. 

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено преди пътния участък, за който се въвеждат задължителните предписания.

Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor