Група Е – даващи допълнителна информация

Всички пътни знаци даващи допълнителна информация – Група Е.

Пътните знаци от Група Е служат за да дадат допълнителна информация. Те имат форма на правоъгълник със зелен фон, ако се намират на автомагистрала и със син фон за всички останали пътища. 

Символите и/или надписите на тези пътни знаци (най-често) имат черен цвят и са поставени в бяло поле.

Възможно е в долния край, върху фона пътния знак, да е указано с бял цвят разстоянието, посоката, работното време и/или друга допълнителна информация. 

Тези знаци дават допълнителна информация, свързана с възможностите за обслужване на пътните превозни средстава и/или пътниците, а също и за наличието на подлези, надлевзи и маршрути за пешеходци. Освен това, пътните знаци от Група Е, дават информация за състоянието на проходи, местата, на които, чрез автоматизирани технически средства и системи се осъществява контрол по спазването на правилата на ЗДвП.

За предварителна сигнализация, знаците от Група Е, се поставят, както следва: 

    1. извън границите на населени места и селищни образувания, преди обекта или отклонението към него:
    а) на автомагистрали – на разстояние от 1000 до 2000 m;
    б) на останалите пътища – на разстояние от 200 до 300 m;
    2. в населено място и селищно образувание – на разстояние от 100 до 150 m преди обекта или отклонението към него, както и на самото отклонение.

Посоката и разстоянието от пътния знак за предварително сигнализиране до обекта са указвани в долната му част или с допълнителна табела (Група Т).

Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor