Група Б – за предимство

Информация за всички пътни знаци за предимство – Група Б.

Пътните знаци от Група Б служат за сигнализиране на предимството на пътя. Те определят реда на преминаване на превозните средства през кръстовища и стеснени участъци.

Ако движението в кръстовището се регулира със светлинни сигнали, пътните знаци се поставят над тях или отстрани на същите носещи конструкции.

В случай, че светофарната уредба е изключена или работи в режим на мигаща жълта светлина, следваме правилата за предимство, указани чрез следните знаци:

Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor