Група А – предупредителни

Информация за всички предупредителни пътни знаци – Група А.

Група А на пътните знаци служат за предупреждение за опасност. Те имат форма на равностранен триъгълник, с хоризонтална основа и връх, разположен точно над нея. Дебелата червена гранична ивица на пътните знаци от Група А е още един от елементите, които ги характеризират. 

Пътните знаци от група се поставят преди опасността, за която сигнализират на разстояние, както следва:

    1. от 50 до 100 m – в населени места и селищни образувания;
    2. от 100 до 150 m – извън границите на населени места и селищни образувания;
    3. от 150 до 250 m – на автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали IА клас.

Ако е технически невъзможно да се спазят горните правила, предупредителните пътни знаци за опасност се поставят преди опасния участък на разстояния, не по-малки от:

    1. 30 m – в населени места и селищни образувания;
    2. 60 m – извън границите на населени места и селищни образувания, като разстоянието до опасния участък се указва с допълнителна

 

Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor